היום שמנה וארבעים יום שהם ששה שבועות וששה ימים לעומר

Brooklyn Weather & Zmanim

BROOKLYN WEATHER
Dawn4:00
Earliest talis4:32
Sunrise5:38
Latest shema8:26
Latest shachris10:28
Midday12:52
Earliest mincha1:28
Plag hamincha6:36
Sunset8:06
Nightfall8:53
72 minutes9:18